Telefon: +9 0332 246 55 80 |

info@bodeag.com

GİS Elektronik Uzaktan Gaz İzleme ve Takip Sistemi

giss

Yer altı çalışma ortamındaki tehlikeli gazlar emniyet nizamnamesi gereğince sürekli kontrol gerektirmektedir. Her vardiyada görevli iş güvenliği ve mühendisleri tarafından gaz ölçüm dedektörleri ile bu gazların ölçümleri yapılmakta ve rapor edilmektedir.

Sensörler vasıtasıyla yer altındaki Karbonmonoksit(CO), Metan(CH4), Karbondioksit(CO2), Oksijen(O2),  Isı(Temp), Havahızı(WS), Hidrojen Sülfür(H2S) ölçümleri yapılmakta ve ölçüm sonuçları dijital ortamda  kayıt altına alınmaktadır.

 

 

GİS

 

Translate »