Telefon: +9 0332 246 55 80 |

info@bodeag.com

Denetimli Serbestlik Takip Projesi

destap

2005 yılında yürürlüğe giren denetimli serbestlik, ceza infaz kurumlarında ceza oranının belirli bir kısmı infaz edilen hükümlülerin koşullu salıverilmelerine bir yıl kala denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazı imkânı getirmektedir. Bu sistem hükümlülerin dış dünyaya uyum sağlamaları ile aile bağlarının güçlendirilmesine imkân tanımaktadır.

DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?

DENETİMLİ SERBESTLİK PROJESİ HUKUKİ DAYANAĞI:

 1. “5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu”

 2. 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu, Madde 15/A –(Ek: 5.4.2012-6291/4 md.)

 3. Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.

 4. “28578 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği”

 5. 03.2013 gün ve 28578 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği, 46.Maddesinin 5.Fıkrasında,

 6. (5) Yükümlülerin topluma veya mağdura zarar verme durumu ile tekrar suç işleme riski açısından yoğun denetim altında tutulması söz konusu ise yükümlünün denetim ve takibinde elektronik cihazlar kullanılabilir.

 7. “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, (CGİTHK 105/a)”

 8. “CMK nın ilgili maddeleri, (109-3/b)”

 9. “Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müd. 11.02.2014 gün ve 41803213-126/24744 sayılı görüş yazısı”

DESTAP NEDİR?

iz

Haklarında imza atma yükümlülüğü verilen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmış, Adli Kontrol Kararı verilen şahıslar ile Şartlı Tahliye edilen yükümlü şahısların Polis Merkezlerimize belirli günler ve saatler arasında gelerek imzalı denetim ve takip kontrollerinin, parmak izi tanıma cihazı ve yazılım entegrasyonu yapmak suretiyle online kontrol sistemine dönüştürülmesine ve eğitim- sağlık imza kontrollerinin de bu yolla yapılmasını sağlamaktadır.  Polis Merkezlerine ve uygun görülen diğer yerlere konulacak parmak izi tanıma cihazlarıyla, oluşturulacak ağ üzerinden Denetimli Serbestlik birimine kurulacak ana sunucuya yazılım ile kayıtların dijital olarak online aktarılması, otomatik olarak kontrolünün yapılması ve Denetimli Serbestlik büro işlemlerini en aza indirmek esasına dayanan teknik bir projedir.

NEDEN DESTAP?

 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri kapsamında yükümlülerin kolluk imza, eğitim-tedavi imza ve tebliğ-bildirim işlemlerini elektronik ortama taşıyarak takibini %100 otomasyon ile daha kolay hale getirir.
 • Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Kolluk birimlerinde büro işlemlerini en az %80 oranında hafifleterek iş yükünü minimum seviyeye indirir.
 • Bu iki birim arasındaki senkronizasyonu artırır ve yükümlüler tarafından yapılan itiraz ve ithamları ortadan kaldırır.
 • Yükümlü ile ilgili tüm bilgilere tek bir ortamdan kolayca ulaşılabilmesini sağlar.
 • Yetkililerin, mevcut sistem dahilindeki bütün imza lokasyonlarını anlık olarak (online) takip edebilmesini, aktif olup olmadıklarını ve lokasyondaki hükümlü sayısını izleyebilmelerini sağlar.
 • Diğer denetimli serbestlik yöntemlerinin de entegre edilebileceği esnek bir alt yapı sağlamaktadır.

DESTAP SİSTEM GÜVENLİĞİ

parmak3

Dünya genelinde kabul görmüş yüksek hassasiyet ve güvenlik sağlayan biyometrik parmak izi okuyucu sistemler ile özel şifreleme ve kripto sistemleri kullanılmaktır. DESTAP’ı son derece güvenilir yapan özellikler:

 • Güvenli ve hızlı eşleştirme yapabilen, sahte parmak tanıma özelliği,

 • 1/100.000.000 doğruluk hassasiyetinde tanıma,

 • Kullanıcı şifrelerinin kriptolama tekniği ile saklanması

 • Yükümlü parmak izi verilerini byte’lık diziler halinde şifreleyerek saklama

 • Sunucu-İstemci-Parmak izi terminal arasındaki ağ trafiğini güvenlik duvarı üzerinden kontrol edip, hiçbir şekilde dışarıdan siber atağa izin vermeme,

 • İnternet kesintisi ya da sunucu bağlantısının kesilmesi gibi offline durumlarda dahi, cihazlar üzerinde maksimum 3000 kayıt (ek lisans ile kapasitesi artırılabilmektedir) ve 000.000 log kaydı tutabilme.

DESTAP GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Yükümlü ile ilgili nüfus, dosya, parmak izi, eğitim vs. bilgilerin tek bir menü üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde kayıt edilmesi

 • Yükümlü imza günleri ve eğitim günlerinin planlanması için esnek bir yapı sunması

 • Parmak izi alımı sayesinde imza taklidsorununu ortadan kaldırması,

 • Yükümlü imza (parmak izi) takip bilgilerinin (ihlal, imzalandı, izinli) gerçek zamanlı (anlık) olarak takip edilmesi,

 • İmzanın atıldığı tarih, saat ve diğer kritik bilgilerin sistem tarafından otomatik olarak kayıt edilmesi sonucunda hataların, yapılan itiraz ve ithamlar ortadan kalkması,

 • Otomatik olarak İhlal Tutanağı, İzin Belgesi, Tebliğ Belgesi hazırlanması imkânı sağlanması,

 • Otomatik olarak dosya kapatma işleminin gün geçirmeden zamanında yapma imkânı sağlaması,

 • Dosya uzatma ile ilgili önceden uyarı sistemiyle vaka sorumlusunun bilgilendirilmesi ve otomatik uzatma işlemi yapmasına imkân sağlaması

 • Yükümlüye birden fazla kolluk biriminde imza atabilme imkânının sağlanması,

 • Filtreleme ekranları ve çok fonksiyonlu elektronik rapor seçenekleri (Kişi Bilgi Formu, İmza Listesi, Kolluk Birimine Göre Sayı İcmali vs.) ile analiz yapma imkânı sağlaması,

 • Geliştirilmiş loglama sistemi ile işlem tarihçesinin tutulması sayesinde geçmişe yönelik tüm işlemlerin kayıt altına alınması

 • Yükümlü bazında yazılı mesaj gönderebilme imkânı ile yükümlü, kendisi için gönderilen mesajı parmak izini okuttuğu terminalden sesli uyarı sistemi ile interaktif olarak okuyabilmektedir.

 

DS1A haberVtc64h 5 7

destap

destap

detay0c3a8d37da78f26878f4f30d8f7babb4 destap_imza35 3

Dış bağlantılar

http://www.konya.adalet.gov.tr/duyurular/2015/destap_acilis/destap_nedir.html

http://www.konya.pol.tr/Haberler/Sayfalar/destap.aspx

http://www.konya.adalet.gov.tr/duyurular/2015/destap_acilis/destap.html

Translate »